باور چیست و چگونه ایجاد می شود

باور

در این مقاله قصد داریم تا در مورد باور در زندگی انسان ها و نقش کلیدی آن در تغییر زندگی افراد مطالب مفیدی را عرض کنیم . و تعریفی از باور و بررسی آن از نظر دیدگاه هنری و علمی  بپردازیم امیدواریم تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

واژه باور از نظر لغوی و روانشناختی

واژه باور از اصطلاحات روانشناسی اجتماعی گرفته شده است  که مربوط به پدیده های روانی است که اعتقاد را از این حیث که دارای رفتارسازی می باشد مورد مطالعه علمی خود قرار می دهد .واژه “Belief”  در فارسی به اعتقاد ، باور ، ایمان  ترجمه شده است.

بررسی باور از دید هنری ، علمی و روانشناختی در زندگی

در زندگی و تمام  جهان کائنات همه ی ما انسان ها و موجودات به هر آنچه که باور داشته باشیم در زندگی ، به همان سو دنباله رو و رهسپار  می شویم.

قانون ذهنی ما انسان ها قانون باور های ماست . یعنی باید به کلمه ی کلیدی باور اعتقاد راسخ داشته باشیم. باور های ما انسان ها همان اندیشه هایی است که در ذهن ما بصورت یک اصل مهم و پایدار ذهنی تبدیل شده اند.

تجارب ، شرایط و اتفاقات وحوادث پیرامون ما در زندگی  ، عکس العمل ضمیر نا خود آگاه ما در برابر این اندیشه های تثبیت شده در ذهن ناخودآگاه ما می باشد. ضمیر ناخود آگاه ما تماما در لحظه لحظه زندگی  ما به مثابه آیینه ای می باشد که تمامی افکار یا اندیشه های محکم و تثبیت شده در ذهن ما را ، که به آن ما در این مقاله باور می نامیم  نمایان می کند.

*

ضمیر ناخودآگاه ما باورهای ما را به مانند آیینه ای در دنیای بیرون نمایان می کند

ضمیر ناخود آگاه ما در برابر اندیشه های  وحشتناک ، هولناک ، وسواس گونه ، استرس زا، اندیشه های مثبت و منفی ما که بسیار قدرتمند در ذهن نا خود آگاه ما ته نشین شده اند واکنش نشان می دهد.

ضمیر ناخود آگاه ما گویی عصاره اندیشه های عمیق ذهنی و محکم که نام آن باور است را از ما انسان ها  می گیرد و واکنش نشان می دهد و  خمیر مایه ی زندگی وهم آلود ، ترس آلود ، وسواس گونه ، بزدلانه ، منفی  و یا به شکل مثبت آن زندگی زیبا ، با اعتماد به نفس ، با شجاعت ، دور از وسواس فکری و پر از اندیشه های نورانی و متعالی را تحویل ما می دهد .

هر نقشو نگار و نگارشی که بر روی پیکره ی عظیم ذهن مهندسی شده خداوندی که  به ما عطا فرموده است بنگاریم با مداد و قلم موی اندیشه های عمیق  خود و جوهر آن که ما در این نوشته از آن به باور یاد می کنیم خداوند در برابر چشمان ما قرار می دهد حال این نگا ره ها می تواند نگاره ها یا اندیشه زیبا و نورانی انسانی باشد یا اندیشه های  منفی و هولناک حیوانی  باشد .

در این جا جای تامل و کمی تفکر عمیق است و پرسشی بسیار مهم که آیا تو انسانی که بر پیکره ذهن خود با اندیشه هایت در حال نقشو نگار هستی آیا  علاقه داری نگاره ی ذهنی زیبای اندیشه هایت را در زندگی اکنون و آینده خودت مشاهده نمایی یا تصویر مجسم باورهای زشت و سیاه اندیشه های  منفی و کدر خود را ؟

ما فقط و فقط دارای یک ذهن می باشیم اما ذهن ما دارای دو خصوصیت متفاوت است

دو خصوصیت متفاوت ذهن انسان :

ذهن درون وجود و ذات ما ، ذهن بیرون وجود و ذات ما

هوش خود آگاه و هوش ناخود آگاه

ذهن خوابیده و ذهن بیدار

ذهن سطحی نگر  و ذهن عمیق  ،

ذهن  دارای اراده  و ذهن غیر ارادی

باور در ذهن ناخود آگاه

ذهن نا خود آگاه ما مانند خاک حاصل خیز و مرغوب کشاورزی می باشد که اندیشه و بذرهای  گوناگون اعم از مثبت و منفی  ، نیک و بد در آن به راحتی بارور و رشد می کنند.

باورهای انسان ها مانند این بذرها می مانند که درون خاک حاصل خیز ذهن ناخود آگاه می ریزند

ما در ذهنمان بهتر است که هیچ جمله منفی را به صورت کامل تکمیل نکنیم .و سریعا آن را برعکس کنیم تا با چشمان خود شاهد اتفاقات عجیب و متفاوت در زندگی خود باشیم .

اعتقادات و باور های خود را می توان با  تکرار نمودن ، ایمان داشتن به آن ها و در انتظار بودن به ذهن ناخود آگاه خود ارسال کنیم  و فراموش نکنیم که ذهن برتر یا ( ذهن ناخودآگاه ) ما به هوش بیکران خداوند یا هوش بیکران جهان کائنات مرتبط می باشد.

ذهن نا خود آگاه ما سازنده تمامی بدن ما می باشد و توانایی درمان کردن ما را دارد. ما می توانیم با این اندیشه که هر شب از سلامتی کامل بر خوردار هستیم به خواب برویم . تمامی اندیشه های ما علت  هایی هستند و هر حالت و رویدادی یک معلول هستند .

اکثریت محقیقن حوزه موفقیت و افراد موفق بر این عقیده اتفاق نظر دارند که قانون زندگی قانون باور است.

باور عبارت از اندیشه هایی است که در ذهن شماست و اندیشه هایی  را که به چیزی ضربه می زنند وآزار می رساند را باور نکنید.

اندیشه های خود را تغییر دهیم تا سرنوشتمان تغییر کند :

ذهن نا خود آگاه ما مرکز احساسات و عواطف ما انسان ها می باشد و ذهن خلاق ماست و ذهن ناخودآگاه ما وقتی ایده ای را به سمت خود جذب می کند به اجرا در آوردن آن را شروع می کند.

ذهن نا خود آگاه ما قادر می باشد هم روی ایده های خوب و جذاب و هم بر روی ایده های منفی و بد عمل کند و واکنش نشان بدهد . ذهن خود آگاه ما ذهن تعقل کردن است که دست به انتخاب می زند. هم ردیف کلمه ی باور را می توان اعتقاد ، ایمان ، برداشت ، پذیرش و گمان نام گذاشت .

باور
ذهن نا خود آگاه ما مرکز احساسات و عواطف ما انسان ها می باشد و ذهن خلاق ماست

وقتی که ما اندیشه ای را در ذهنمان  مدام تکرار و مرور می کنیم و در ذهن خود تثبیت عمیقی می کنیم تبدیل به باور می شود.ما آن چیزی را که می بینیم باور نمی کنیم بلکه آن چیزی را که باور داریم می بینیم.

نقش اعتقادات در معرفی شخصیت انسان ها

اعتقادات هر شخصی به او  می فهمانند که او چگونه شخصی است و یا چگونه شخصیتی دارد انسان ترسویی  است یا شجاع ! اگر باورهای شما از ترس نشات می گیرد و احساس ترس و استرس را نمایان می کنند در واقعیت و دنیای بیرون از ذهن خود نیز این واقعیت های ترس آلود و استرس زا را در دنیای بیرون نمود خواهید داد.

اما اگر در ذهن خود تصویر و واقعیتی عمیق از اعتماد به نفس و شجاعت و صلابت و جذابیت در ذهن ناخود آگاه شما نقش بسته باشد ناخودآگاه در بیرون از دنیای ذهنی خود این واقعیت ها را بروز خواهید داد. مثلا اگر واقعیت شجاعت در ذهن شما عمیقا ثبت شده باشد تمامی کارهایی که مترادف با شجاعت در ذهن شما بصورت تصویر عمیق ذهنی ثبت شده باشد را نشان خواهید داد.

باورهای ما انسان ها از چه زمانی شروع به شکل گرفتن و نقش بستن در وجود ما می کنند ؟

ما از همان دوران کودکی شروع به ساختن اعتقادات ذهنی می کنیم  اعتقادات ما از طریق مدرسه ، رسانه ها ، دوستان ، محیط اطراف خود ، خانواده ،فرهنگ ، دین ، قوم و قبیله ، نژاد و عوامل متنوع دیگر شروع به ساختن می کند که مهم ترین نقش اعتقاد سازی عمیق ذهنی را برای ما خانواده دارد.

باورهای ما چگونه شکل گرفته اند ؟

با ذکر مثالی برایتان توضیح می دهیم که اعتقادات ما چگونه شکل گرفته اند مثلا اعتقاداتی که از طریق خانواده در وجود ما شکل می گیرند این گونه می باشند ، کودکی را تصور کنید که در کودکی از پدر و مادر خود می خواهد تا برای او چیزی بخرند ولی پدر و مادر بجای خرید به او با خشم می گویند مثلا پول مگه علف خرسه ! ؟

خب وقتی پدر و مادر با عصبانیت به کودک چنین جمله ای را می گویند برای کودک اعتقاداتی این چنین می آموزند که برای بدست آوردن این پول پدرمان در آمده است یا این که ما این قدر پول نداریم و بی پول  و فقیر هستیم که برای بدست آوردن این پول باید پدرمان در بیاید .

باور
باورهای ما از کودکی تا بزرگی در حال شکل گیری هستند تنبیه کردن کودکان مانند در کودکی نمونه ای از آن ها می باشد

یا وقتی فرزند می خواهد بشقاب یا هر چیز خوردنی را بر سر سفره بیاورد و در کار منزل مشارکت کند و والدین سریعا دست کودک را می گیرند و می گویند خطرناکه و یا اینو میشکنی و یا تو عرضه انجام دادن این کار را نداری به فرزند باور بی لیاقتی  و بی مسولیتی را آموزش می دهند .

آیا باورهای ما قابل تغییر هستند ؟

اعتقاداتی که از کودکی تا به اکنون در ما شکل گرفته اند و ما بصورت خودآگاه یا ناخود آگاه از منابعی که در بالا ذکر گردید آموخته ایم بسیار قوی می باشند و برای تغییر دادن آن ها در بزرگسالی باید وقت و انرژی زیادی را صرف کنیم. آموزش هایی در مورد نحوه تغییر باورها  که می تواند از طرق گوناگون مانند کتاب ، فایل های صوتی و تصویری و کارگاه های تخصصی امکان پذیرد .

کوین ترودو می گوید افراد اصولا چیزی را باور می کنند که با ذهن و تفکراتشان در تضاد نباشد آن ها اندیشه هایی را باور می کنند که با اندیشه های اصلی آنان مرتبط و با عملکرد این جهان سازگار می باشد ، به همین علت یک باور نادرست سبب ایجاد چندین باور غلط دیگر می شود.

تاثیرات باور های مثبت بر زندگی افراد

 • اعتقادات مثبت سبب افزایش تمرکز ما در زندگی می شوند.
 • اعتقادات مثبت کمک می کنند تا به اهداف خود برسیم .
 • اعتقادات  مثبت باعث افزایش اعتقاد قلبی و انرژی مضاعف می شوند.
باور
باورهای مثبت سبب افزایش انرژی و اعتقاد قلبی می شوند
 • زیاد کردن اعتقادات مثبت موجب افزایش ریسک پذیری  و خطر پذیری و استقبال از فرصت های جدید تر می شوند.
 • اعتقادات مثبت موجب  افزایش اندیشه های  سازنده و مثبت می شوند و موجب پیشرفت و موفقیت در زندگی می گردند.
 • اعتقادات  مثبت سبب می شوند در شرایط دشوار زندگی خود ، مشکلات را ساده تر و خلاقانه تر حل کنیم.

تاثیرات باور های منفی بر زندگی افراد

 • موجب کاهش خلاقیت افراد در برخورد با مسایل می شوند.
 • قدرت ریسک پذیری افراد را به شدت پایین می آورد.
 • موجب محدودیت اندیشه های نو و خلاقانه می شوند.
باور
باورهای منفی قدرت ریسک پذیری افراد را کاهش می دهد
 • مانع بزرگی جهت رسیدن به موفقیت می شوند.
 • قدرت پذیرایی از فرصت های جدید را در افراد کاهش می دهد.
 • اعتقادات  منفی سبب ایجاد باورهای منفی دیگر می شوند.
 • اعتقادات منفی  مانند پلی نامریی جهت رسیدن به شکست می باشند.

قانون باور یا همان قانون جذب چیست ؟

همان طور که متوجه شده اید اساس قانون باور یا قانون جذب ، بر اساس همان باور می باشد. باورها می توانند مانند موتور جت سبب حرکت سریع ما به سمت موفقیت شوند یا می توانند همچون وزنه هایی سنگین بالن زندگی افراد را به سقوط و زمین خوردن و شکست  ببرند.

قانون جذب قانونی است که موتور متحرکش دقیقا همین باور های ما می باشد قانون جذب بر اساس ارتعاشات انسان عمل می کند که این ارتعاشات براساس همین باور های ریز و درشت ، مثبت یا منفی ما می باشند این که ما انسان خوب یا بدی هستیم برای این قانون تفاوت چندانی ندارد این قانون فقط بر اساس باور ها و احساسات ما عمل می کند.

باور های ارزشی و غیر ارزشی

بر باورها می شود خصوصیاتی را نسبت داد اگر باور مورد ارزیابی قرار بگیرد ، از باور ارزشی صحبت خواهد شد .

مثلا می توان سرعت  خودرویی را خطرناک یا اعصاب خرد کن توصیف کرد . همچنین باور می تواند به ارتباط بین دو موضوع اشاره کند.  به طور مثال افرادی که دخانیات مصرف می کنند پس از این که مبتلا به سرطان می شوند اعلام می کنند که سیگار یا دخانیات بر سلامت جسمانی تاثیر مستقیمی دارد که قبلا این موضوع را قبول نداشتند.

در علم فلسفه  واژه ی  اعتقاد ، به حالتی بیان  می شود که چیزی را صحیح  و کاملا درست بدانیم دراین معنی اعتقاد به چیزی نیاز تامل و تفکر در مورد آن چیز نمی باشد یک شخص از میان تعداد زیادی از اعتقاداتش در مورد چند مورد آن ها فقط می تواند حضور ذهن و آگاهی داشته باشد.

حرف آخر

امیدواریم از مطالعه این مقاله که جهت معرفی باور و تاثیرات آن در زندگی انسان ها اشاره دارد استفاده کاملی برده باشید.

اشتراک گذاری

Share on facebook
فیس بوک
Share on twitter
توییتر
Share on telegram
تلگرام
Share on whatsapp
واتساپ
Share on email
ایمیل

5/5 - (1 {امتیازها})