سابلیمینال های درمانی

سابلیمینال های درمانی و سلامتی

سابلیمینال های درمانی

یکی از گستره های پرکاربرد سابلیمینال ها در زمینه کمک به درمان بیماریها و اختلالات می باشد.ما می توانیم با استفاده از قدرت تلقین در سطح ناخودآگاه بسیاری از عوامل درونی بیماری ها و اختلالات را درمان کرده و یا بهبود دهیم.

تذکر : این آلبوم ها برای علاقه مندان به استفاده از قدرت فوق العاده تلقین و برنامه ریزی مجدد ضمیر (مغز) ناخودآگاه به منظور کمک به ایجاد حالت ذکر شده در عنوان آلبوم ها با استفاده از قدرتهای طبیعی و درونی تهیه شده ، لذا نحوه اثر گذاری آن مانند داروها ، درمان های پزشکی و یا هرگونه موارد مشابه نیست و ارتباطی نیز با آنها ندارد.