سابلیمینال های درمانی

سابلیمینال های درمانی و سلامتی

سابلیمینال های درمانی

یکی از گستره های پرکاربرد سابلیمینال ها در زمینه درمان بیماریها و اختلالات می باشد.ما می توانیم با استفاده از قدرت تلقین در سطح ناخودآگاه بسیاری از عوامل درونی بیماری ها و اختلالات را درمان کرده و یا بهبود دهیم.