تقویت شعور قلبی

تقویت شعور قلبی

تکنیک های علمی برای تقویت شعور قلبی

طبق مطالبی که در رابطه با موضوع تقویت شعور قلبی  در سال 1991 در یک مجله علمی به نام Neurocardiology  انتشار یافت، مشخص شد که قلب تنها یک دستگاه پمپاژ نیست و در واقع سرنخی در مورد رابطه میان قلب و مغز به دست آمد که پیش از آن در دسترس نبود.

در ادامه این گزارشات، جمعی از محققان به سرپرستی جی اندرو آرمور دریافتند که 40000 نورون و عصب حسی تشکیل دهنده ی شبکه ی ارتباطی در قلب هستند. با توجه به نتایج این تحقیقات، دانشمندان فهمیدند که نورون های موجود در قلب عملکردی شبیه به نورون های مغز دارند.

دستیابی به این علم که 40000 نورون در قلب وجود دارد، دریچه ای جدید را بر روی دانشمندان گشود. این علم جدید بسیار شبیه به توضیحاتیست که در کتاب های دینی ذکر شده است.

تقویت شعور قلبی
طی تحقیقات دانشمندان متوجه شدند که نورون های عصبی قلب و مغز عملکردی شبیه به هم دارند

وظیفه شعور قلبی این می باشد که تغییرات هورمونی و شیمیایی که در بدن رخ می دهد را شناخته و این تغییرات را به سوی قلب هدایت نماید تا با خواسته های انسان مواجه شود. نورون های قلب این پیام های دریافت شده را از زبان احساسات به زبان الکتریکی سیستم عصبی مبدل می سازند به شکلی که این پیام ها برای مغز قابل ترجمه باشند.

*

زبان های احساس قلب، هنگامی که بدن به آدرنالین بیشتری نیاز دارد، مغز را با خبر می سازند. برای نمونه در شرایط استرس زا، یا هنگامی که انرژی بدن برای ساختن آدرنالین کم می باشد و تمرکز بدن روی تولید انرژی است. احساسات قلبی پیام های مناسب برای تولید انرژی بیشتر را به مغز می رسانند.

تقویت شعور قلبی
احساسات قلبی زمان مورد نیاز انرژی به سمت مغز ارسال می نمایند

تقویت شعور قلبی در این شرایط بسیار کمک کننده می باشد. در واقع با توجه به توضیحات گفته شده قلب دارای یک مغز است. در ادامه به عملکرد های فیزیکی و متافیزیکی مغز قلب اشاره می کنیم.

موجب برقراری ارتباط قلب با تمام قسمت های بدن می شود.

این توانایی قلب را با نام شعور قلبی می شناسند.

حالت های ذهنی شهود عمیق

مکانیسم خود درمانی

بیداری توانایی های فوق یادگیری

*

مغز قلب به صورت مستقل و جدای از مغز داخل جمجمه قادر به تفکر و تصمیم گیری می باشد و باعث می شود که ما دنیای داخل و خارج خود را بهتر احساس کنیم.

بعد از کشف شعور قلبی دریچه ای تازه به امکان اتفاقات و رویداد ها در داخل بدن و هر آنچه که در دنیا می توان به آن دست پیدا نمود، گشوده شد.

بر اساس گفته های آرمور در طی این سال ها مشخص شد که ارتباطی که میان مغز و قلب هست یک ارتباط بسیار پیچیده می باشد و قلب و مغز بر روی هم اثر گذار هستند.

در حالت کلی، شیوه های سنتی درک درستی از تقویت شعور قلبی و تاثیر گذاری آن بر شخصیت و تصمیم ها به ما می دهند و همچنین قدرت ما در تشخیص تصمیم های درست و نا درست را مشخص می نمایند.در واقع مغز قلب؛ تنها برای خود شما کاربرد دارد.

شعور قلبی همواره با شما و در کنار شماست، بهتر است به آن اعتماد کرده و به صدای او گوش دهید. چرا که جواب اسرار آمیز ترین سوالات در طول زندگی را قلب شما می دهد و نه شخص دیگری از بیرون.

نکته مهم در این رابطه ارتباطی است که بین شما و قلبتان برقرار می شود، از آنجا که صدای قلب شما از زمان کودکی همراه شماست و پاسخگوی تمام سوالات شما می باشد. پس بهتر است که ارتباط عمیق خود را با آن به عنوان حقیقتی در زندگی برقرار نگه دارید.

تکنیک های علمی برای تقویت شعور قلبی
قلب انسان توانایی پاسخگویی به اسرارآمیزترین سولات را دارد به پاسخ های آن گوش دهید

پرسش سوال از قلب

حالا که توانایی شعور قلبی در جهت رسیدن به عمیق ترین شهود قلبی مشخص شد، به ارائه روش هایی می پردازیم که به شما کمک می کند تا به این علم دسترسی پیدا نمایید. این تکنیک یکی از بهترین روش ها برای همراه شدن علم و معنویات می باشد. در این شرایط علم قادر است که ارتباط بین قلب و مغز را تشریح کند و معنویات با کمک روش های سنتی که از سال های دور باقی مانده است باعث می شود که انسان بدون نیاز به علم از پس این کار برآید.

اصلا اتفاقی نیست که روش های علمی که توسط دانشمندان برای تقویت شعور قلبی بیان شده با روش های سنتی باستانی همخوانی داشته باشد. هر انسانی به روش خودش عمل آموختن را انجام می دهد و زمانی که مسئله ای درست باشد چنین به نظر می رسد که دنیا روش های مختلفی را برای انعکاس آن انتخاب می نماید.

*

با توجه به این توضیحات به شیوه هایی که هارت مث مطرح نموده است می پردازیم، زیرا این روش ها امن هستند و بر پایه تحقیقات علمی مطرح شده اند. با این وجود مانند هر شیوه ی دیگری که یک شاگرد از استادش می آموزد مراحل مختلف رابطه قلب و مغز به صورت مرحله ای به شخصی که در حال یادگیری این شیوه ها است، آموخته می شود.

شیوه ای که برای هماهنگ نمودن مغز و قلب مورد استفاده قرار می گیرد به نام ایجاد انسجام سریع شناخته می شود. این تکنیک به وسیله موسسه هارت مث به سه بخش ساده تقسیم شده است. به صورت مشخص هر مرحله ای یک سیگنال مشخص را برای بدن می فرستد که تغییرات خاصی را در بدن به وجود می آورد. ترکیب مراحل مختلف موجب می گردد که ما به طبیعت درونی خودمان باز گردیم. طبیعتی که از زمان خلقت با ما بوده است.

تکنیک های علمی برای تقویت شعور قلبی
شیوه ی انسجام سریع برای هماهنگ نمودن مغزو قلب استفاده می شود

پنج مرحله پرسش از قلب خود

گام اول: ایجاد تمرکز قلبی

برای تقویت شعور قلبی باید سطح آگاهی خود را از سوی مغز به سمت قلب هدایت کنید.

نتیجه: با این حرکت نشانه ای به سمت قلب می رود که نشان دهنده ی تغییر ایجاد شده می باشد. در این صورت شما دیگر با دنیای اطراف خود ارتباطی ندارید و به جهان درونی خود آگاهی یافته اید.

تقویت شعور قلبی
سطح آگاهی خود را از سوی مغز به سمت قلب هدایت کنید

گام دوم: تنفس خود را آهسته کنید

اقدام: تنفس خود را آگاهانه آهسته تر نمایید. هر دم و بازدمی را تا 5 ثانیه ادامه دهید.

نتیجه: این مرحله نشانه ای از سلامتی را به بدن شما می فرستد و نشان می دهد که در امنیت می باشید. تنفس عمیق در واقع باعث آرام شدن سیستم عصبی می شود.

تکنیک های علمی برای تقویت شعور قلبی
در گام دوم تنفس خود را آهسته با دم و بازدم پنج ثانیه ای کنید

گام سوم: احساس جوانه زدن بکنید

به بالاترین توانایی خود یعنی به شعور قلبی که دارید اطمینان کنید و با همه موجودات با مهربانی رفتار نمایید. رمز موفقیت شما در این زمینه این است که احساسات قلبی خودتان را بروز دهید.

نتیجه: تقویت شعور قلبی موجب ارتقا رابطه بین قلب و مغز می شود. دست یافتن به این احساس اطمینان چیزی نیست که هرکسی قدرت رسیدن به آن را داشته باشد. با تمام شدن این مرحله ارتباط مناسب و منسجم میان قلب و مغز شکل گرفته است. در این شرایط مغز و قلب از طریق شبکه عصبی با هم در ارتباط می باشند. فراموش نکنید که این شیوه ی انسجام سریع شروعی برای سایر مراحل است. این احتمال هست که از همبستگی میان قلب و مغز برای رسیدن به سطح های عمیق تر آگاهی استفاده شود. در نتیجه امکان دسترسی به شعور قلبی ایجاد می گردد.

تکنیک های علمی برای تقویت شعور قلبی
در مرحله سوم به شعور قلبی اطمینان کنید و با همه موجودات با مهربانی رفتار کنید

گام چهارم: از قلب خود بپرسید

سه مرحله قبلی باعث هماهنگ نمودن قلب و مغز می شود و شما را در رسیدن به شعور قلبی کمک می کند. همانطور که مشغول نفس کشیدن هستید، زمان مناسبی است که بر روی قلبتان تمرکز نموده و سوالی که دارید را از قلبتان بپرسید. شعور قلبی زمانی بهترین پاسخ را به شما می دهد که سوال خود را به صورت خلاصه شده بپرسید. فراموش نکنید که قلب احتیاجی به توضیح ندارد. پرسش خودتان را به آهستگی مطرح نمایید و به قلب خود زمان دهید تا بهترین جواب را به شما بدهد.

نتیجه: به این وسیله شهود شما کار خود را آغاز کرده و مکالمه شروع می گردد.

رمز موفقیت برای تقویت شعور قلبی این است که به اندازه کافی تجربه به دست آورده باشید و بدانید که هر تجربه ای چه مفهومی دارد.

*

مثال:

از شعور قلبی ام می پرسم که معنای خواب هایی که می بینم، چه چیزهایی است؟

از شعور قلبی ام می خواهم که به من بگوید معنای … در زندگی من چه چیزی است؟

می خوام به من کمک کنی تا به اهمیت … پی ببرم.

تقویت شعور قلبی
مرحله چهارم برای بکار افتادن شعورقلبی از قلب خود سوال بپرسید

گام پنجم: پاسخ را بشنوید

اقدام: به آگاهی کافی از بدن خود دست یابید و زمانی که از قلب خود سوالی را می پرسید، چیزی که احساس می کنید را بنویسید. احساس گرما یا مور مور شدن، صدای گوش ها و کلا هر حسی که در شما رخ می دهد را یادداشت کنید. در اشخاصی که مغز و قلبشان به هماهنگی لازم رسیده این مرحله پر سرعت تر جلو می رود. اشخاصی که دارای تجربه های کمتری در این زمینه هستند باید بیشتر تمرین کنند.

هر کسی با توجه به تجربیات خودش می آموزد و در واقع هیچ راه مشخصی برای تقویت شعور قلبی وجود ندارد. کافی است که بفهمید چه راهی برای شما راه مناسب تری است.

بعضی ها کلام هایی را می شنوند و برخی دیگر در زمینه ارتباطات غیر کلامی تجربه هایی دارند. برخی دیگر یک احساس صلح را در درون خود می بینند که یک نشانه از جواب سوال شان است.

*

بدانید و آگاه باشید که بدن شما یکی از شرکای همیشگی شما در جهان است. پس فراموش نکنید که به صدای بدن خودتان گوش فرا دهید تا متوجه شوید که چطور می تواند ارتباط موثری با شما داشته باشد.

حالا به شیوه های تقویت شعور قلبی در مقابل چالش های بزرگ زندگی دست یافته اید. در شرایطی که شما قادر نیستید وضع موجود را تغییر دهید بهتر است که در شیوه خودتان تغییراتی ایجاد کنید تا بتوانید به شرایط جواب مناسبی بدهید. با به کار گیری این تکنیک ها حتما می فهمید که شعور قلبی شما بزرگ ترین دوست و همراه شما به حساب می آید.

سازگاری شما با شرایط و اطمینان به شعور قلبی به شما کمک می کند تا در مواجهه با هر موقعیتی اعتماد به نفس خودتان را حفظ نمایید. همچنین احساسات منفی مانند تنها ماندن، گم گشتگی، غرور و ناتوانی از شما دور می مانند.در آخر باید بگوییم که هر انسانی با کد مخصوص به خودش متولد می شود و این کد به ما این فرصت را می دهد تا با حکمت قلبی خودمان اشنا شویم. سِر این کد در این موضوع می باشد که هر کسی در دنیا راه روش خودش را دارد.

تکنیک های علمی برای تقویت شعور قلبی
زمانی که از قلب خود سوالی را می پرسید، چیزی که احساس می کنید را بنویسید
5/5 - (1 {امتیازها})